Contact information

PROSITION:Home > Contact > Contact information

Hangzhou chennuo Machinery Technology Co. Ltd.
Address: Xiaoshan District of Hangzhou City, Zhejiang Province, Dongfengcun Linpu Town, No. 20
Contact: Manager Hua
Mobile:13588260508
Phone:0571-22805178
Fax: 0571-82274056